Tải ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được ZINGTV nhé
Thêm Vào Tủ
Server
#1 GR#2 GP#3 HX